Billedet på sidehoved
image

Indsamling til asylfamilierne på Præstekærgaard

Besøg på Præstekærgård for at aflevere tøjindsamling fra Svanninge og Horne.

Lørdag den 9. maj mødte en delegation af børn og forældre op i samlet trop på Præstekærgård i Horne for at aflevere de indsamlede effekter til asylfamilierne.

Som det kan ses, blev det til en betydelig indsamling af tøj, legetøj og andre gode sager.

SFO-leder Dorte Barber, var flittig med iPad'en og indfangede disse billeder.
 • ikon
  Annemette Sodtmann Laursen den 20-05-2015
  Hej alle

  Vi holder møde med kommunens planudvalg i Faldsled gamle Skole den 27.5 kl. 16.30 - 18.00.

  Det er vigtigt, at I kommer.

  Rigtig mange ting kan vi denne eftermiddag få sagt til kommunen:

  ..vejbelægning i Faldsled. Udviklingsplan. Skole. Pasningsordninger. Gadekær. Blomstrende Landsby. Kollektiv trafik. Høstfest. Aktiviteter, vi har gang i. Tilskudsordninger til idræt. Udnyttelse af hallen. Tilflytterproblematik... mange, mange ting skal vi drøfte. 

  Hilsen - vi ses

  Pusser

 • ikon
  Lena Vikke Rørmose Bagge den 20-05-2015
  Referat fra fælles FB-møde på Horne Skole den 5. maj 2015.
 • ikon
  Lena Vikke Rørmose Bagge den 20-05-2015
  Nyt i fotoalbummet
  Klik på ikonet herunder for at se en billedserie med titlen:
  Indsamling til asylfamilierne på Præstekærgaard
 • ikon
  Annemette Sodtmann Laursen den 07-05-2015
  Her er nyt fra Bussens støtteforening
  Vh Annemette
   
  Hej alle forældre i Horne og Svanninge.
  Vi har i noget tid ikke udsendt info fra busgruppen, så her lidt opsamling:
  Til nye forældre, herunder forældre til børn i Horne skole/børnehave kommer her lidt baggrundsviden om den grønne bus:
  Bussen blev i sin tid købt af kommunen til brug for en oprettet skovgruppe i dagsinstitutionen Regnbuen i Svanninge.
  I 2008 meddelte kommunen, at der ikke længere var penge til at opretholde driften af bussen, og hvis ikke forældrene tog affære, måtte bussen sælges og skovgruppen nedlægges.
  Derfor blev i 2008 oprettet en støtteforening til Regnbuen, for at sikre børnenes muligheder for udeliv og oplevelser i naturen, herunder altså tilskud til Regnbuens drift af bussen.
  Der er blevet solgt reklameplads på bussen, og indtægten er anvendt til tilskud til drift af bussen.
  Siden er brug af bussen udvidet til at omfatte skolen også, og bussen er igennem årene blevet flittigt benyttet. 
  I sommeren 2014 blev det meddelt fra Svanninge skoles ledelse, at man var i tvivl om, hvorvidt bussen kunne gå igennem syn ultimo 2014, hvorfor der skulle findes penge til en ny (altså anden) bus. 
  Der har dog i et par år ikke været solgt nye reklamer/fornyet kontrakter, og samtidig manglede der forældre til at stå for dette.
  Vi var nogle, der meldte os, og påbegyndte arbejdet.
  Samtidig raslede kommunen med sablerne - skoler skulle lukkes osv. så vi vidste ikke hvorvidt vi var købt eller solgt, så vi udsatte arbejdet lidt. 
  Siden er Horne og Svanninge skole lagt sammen (pr. 01.08.2015).
  Vi har siden fundet ud af, at nogle kedelige formalia ikke var på plads, så alt dette har gjort, at det har taget noget tid (meget tid) - og en generalforsamling at få formalia på plads.
  Så er vi nået til nutiden:
  Bussen gik alligevel gennem syn til nytår med få reparationer, så vi har fået lidt mere tid til at skaffe penge!
  Bussen bliver nu brugt af elever i Horne også, dejligt.
  OG alt det formelle er på plads, vedtægter for Bussens Støtteforening er ændret væsentligt, og Horne er nu indskrevet i vedtægterne, så disse er up to date. Der er valgt bestyrelse, på grund af de gamle vedtægter indtil videre kun af forældrer fra Svanninge - mere om det senere.
  (Vedtægter og referat fra generalforsamlingen vedhæftet.)
  Så nu er det egentlige arbejde med at skaffe reklameindtægter i fuld gang.
  Vi har ca. 100.000 stående, men skal nok skaffe ca. 200-250.000 mere, for at der kan købes en bus i rimelig stand og med de krav, skolen har.
  Vi har allerede haft nogle andre tiltag:
  Til trimdag sidste år lavede vi sponsorkontrakter til børnene, hvor forældre, bedsteforældre kunne skrive sig for et beløb pr. løbet kilometer, hvor vi fik ca. 8.000 ind! Tak til børnene for indsatsen, og til sponsorerne for den flotte opbakning!
  Vores normale fredags-sfo-kaffe i Svanninge er i morgen (fredag 08.05.2015) udvidet lidt, idet der kommer en konsulent fra børnetøjsfirmaet Fairtail.dk og sælger tøj, hvor 10% af salget går til Bussens Støtteforening. Vi håber på stort salg!
  Samtidig har Christina Wagner søgt Horne Lands Støtteforening om penge til bussen, og har fået tilsagn om kr. 10.000. Tusind tak for det!
  Vi har lige fået CVR.nr. og er i skrivende stund ved at blive momsregistreret (nødvendigt, da reklamesalg er momspligtigt og vi regner med stor omsætning!!
  Vi er nu ved at lave reklamemateriale, og skal så på besøg dels hos vore lokale virksomheder i "Brahesminde"området og dels hos andre virksomheder, som vil kunne have interesse i at have en reklame på vores bus.
  Bestyrelsen tæller nu:
  Jan Albjerg, formand, janalbjerg@Hotmail.com
  Sara Boisen, næstformand, sara_boisen@Hotmail.com
  Gitte Lyndorff, kasserer, glyn@ofir.dk
  Martin Wildt Davidsen, 
  Mia Clausen
  Der er ifølge vedtægterne plads til en mere i bestyrelsen, og formelt kan valg først ske ved en generalforsamling, men hvis der er en eller måske 2 forældre fra Horne, der allerede nu kunne tænke sig at deltage i arbejdet med at skaffe penge til bussen, må I meget gerne henvende jer til en af ovenstående.
  Aktuelt er det reklamer på bussen, der skal en del "fodarbejde" til.
  Vi har forestillet os en ekstraordinær generalforsamling efter 01.08.2015, måske i september/oktober, hvor det endelige navn på skolen er kendt, og vi kan rette vedtægterne til, så de passer, samt foretage valg af flere medlemmer til bestyrelsen.
   
  Gode forslag til at skaffe penge til vores formål er altid velkommen.
  Spørgsmål og kommentarer er velkommen til en af ovenstående.
  På bestyrelsens vegne
  Jan Albjerg
   
   
   
 • ikon
  Annemette Sodtmann Laursen den 05-05-2015
  Vores elever har nu alle adgang til computer og dermed umiddelbart fri adgang til internettet
  Vi vil opfordre alle forældre til, at man tager en snak med sit barn derhjemme om fx sikkerhed på nettet, hvilke sider man må tilgå og ikke tilgå, chat, mobning på nettet mv.
  Vi kan anbefale Red Barnets materiale som afsæt også til eleverne i 0.-3.kl.
  Lærerne vil selvfølgelig også løbende tage snakke med eleverne om digital sikkerhed mv.
  vh Annemette