Billedet på sidehoved
image

Den store bagedyst i SFO 2

Nyhed billede
I SFO 2 har vi afholdt den store bagedyst og hvilken succes. Vi har aldrig set så mange flotte kager på en gang.
 • Annemette Sodtmann Laursen den 01-09-2014
  Kære alle
  I kommunens Lokalsamfundspolitik er det beskrevet, at der skal laves en lokalsamfundsvurdering af politikker men også af større enkeltbeslutninger som har betydning for lokalsamfundene.

  I forbindelse med budget 2015 er der lavet et forslag om at lukke fire skoler i den sydlige del af kommunen. Der er derfor udarbejdet en lokalsamfundsvurdering af den effekt, som en eventuel skolelukning vil få på de fire berørte lokalsamfund.

  Lokalsamfundsvurderingen er udarbejdet med afsæt i eksisterende nationale undersøgelser, statistik, kommunens egne data og på svar på forespørgsler til foreninger og skoler om omfang og indhold af aktiviteter på de berørte skoler. Der er ligeledes blevet afdækket om der er ledig plads på andre lokale faciliteter til aktiviteter, der hidtil har ligget på skolerne.

  Der belyses to scenarier i Lokalsamfundsvurderingen. Det første scenarie belyser udviklingen i hver af de fire lokalsamfund, hvis skolen ikke lukkes, og det andet scenarie belyser udviklingen, hvis skolen lukkes.

  Lokalsamfundsvurderingen vil blevet sendt til lokalråd, skolebestyrelser, daginstitutionsbestyrelser og halbestyrelser – ligesom den vil blive lagt på vores hjemmeside.
  Med venlig hilsen
  Finn G. Johansen, vicekommunaldirektør
   
 • Annemette Sodtmann Laursen den 24-08-2014
  Hermed et link til Magasinet Skolebørn
 • Annemette Sodtmann Laursen den 15-08-2014
  Arbejdsdag i Svanningehallen. Se vedhæftede: